NATURTERAPI


Naturterapi giver et nyt perspektiv på livet. Dette uanset om du er i en svær periode, eller har brug for at udvikle dig i en ny retning.


Har du en svær periode eller krise i dit liv, så kan naturterapi være en støtte til at finde ind til dine iboende ressourcer og styrker. Således vil du blive bedre i stand til at tackle det svære.


Kender du til tankemylder, frustration eller stress? Når vi har det sådan, så kan vi forsøge at kontrollere vores tanker og gemme dem væk eller ignorere dem.  Tankerne hiver os med i en tankespiral som er svær at stoppe.


Bliver vi konstant udfordret med nye tanker, gøremål og især afbrydelser, og giver vi ikke os selv lov til at koble af, så får vores krop og sind ikke plads til at regenerere.


Vores krop og sinds respons på en stressende hændelse er at søge tilbage mod balance, fred og harmoni. Naturen hjælper dig i denne proces.


Har du brug for at udvikle dig i en ny retning, så kan naturterapi åbne op for inspiration og kreative tanker. Naturen hjælper os på vej men nye indsiger gennem spejlinger af vores sind og en synlighed så vi kan læse os selv. En naturterapeut facilitere denne proces og hjælper dig til fordybelse. Afhængigt af din terapeut vil der også være fokus på reciprocietet hvor du giver noget tilbage til naturen fordi det giver så dyb mening at vi også er natur og naturen udenfor os også har brug for vores respekt af dens eksistens og balance. 


Naturterapien er uanset vores tilstand meget velegnet til at hjælpe os med at mærke efter præcist, hvad det er vi, hver især, har brug for at prioritere her i livet.