UDDANNELSE TIL

Nordisk
Skovbads Guide


NÆSTE UDDANNELSE STARTER 24. AUGUST 2024


Dette er uddannelsen som kan hjælpe til at reducere stress.


7 Gode grunde til at hoppe på uddannelsen:


 • Personlig udvikling: Uddannelsen styrker dit indre, øger din kropsbevidsthed og bygger evnen til at guide andre mod velvære og ro.

 • Naturforbundethed: Regelmæssig ophold i naturen fremmer en dyb forbindelse med det naturlige miljø.

 • Indre fred: Du opnår øget stillehed og ro i kroppen, hvilket fremmer mental balance.

 • Mental klarhed: Uddannelsen giver dig nye perspektiver på dine tanker, hvilket kan føre til bedre mental sundhed.

 • Skærpet indsigt: Selv for dem, der ofte færdes i naturen, skærpes forståelsen for samspillet mellem den indre og ydre natur.

 • Videnskabeligt fundament: Uddannelsen lægger vægt på det videnskabelige grundlag bag metoderne, tilbyder dybdegående fordybelse og forbereder dig til at være en dygtig guide.

 • Professionelt fællesskab: Som certificeret skovbadsguide bliver du del af et professionelt netværk og kan blive medlem af Foreningen for Nordiske Skovbadguider i Danmark, hvilket åbner for yderligere muligheder og samarbejde.

Foto: Rikke Mikuta

NORDISK SKOVBAD - JAPANSK SHINRIN YOKU


Vandringer og fouragering i naturen har fra menneskets tidligste oprindelse været en afgørende del af tilværelsen fordi den var nødvendig for overlevelsen. Vores afhængighed, adfærd og udvikling hænger uløseligt sammen med naturen.


Vores gener er udviklet i samhørighed med naturen. Mennesket er en del af en større sammenhæng. Som alle andre arter bliver vi påvirket af vores omgivelser og at kunne justere og passe ind til vores omgivelser. Det har gennem årtusinder været en nødvendighed for at kunne skaffe føde og overleve. Vi har indgået i samarbejder med andre arter og forstået at organiserer os for at være effektive i at samle føde og holde varmen. De evner har vi stadigvæk.


Men menneskets afhængighed af naturen syntes ikke længere at være en absolut nødvendighed for overlevelse. Eller er den? En nyere videnskab ”Terrapsykologi”, der har fået fodfæste i USA undersøger menneskets ubeviste påvirkning af omgivelserne og betydningen af omgivelsernes tilstand på os som mennesker og særligt vores mentale tilstand.

TESTIMONIALS 

  HOLD NSGU5


Lærerig. Erkendelsesrig (på det personlige plan). Relevant (både i forhold til at gøre noget aktivt for at bidrage til at vi går i den modsatte retning end accelerations- og præstationssamfundet og til at hjælpe andre med det samme). Fænomenologisk/oplevelses-orienteret.


Christina Jagd, 

Psykoterapeut, indehaver af Stress- og Psykoterapeutisk klinik i Hareskovby

Tidligere studerende

- Nordisk Skovbadsguide uddannelsen

  HOLD NSGU2


Uddannelsen har helt

gennemgribende ændret ved

den måde, jeg selv er i naturen på

og givet mig uvurderlige værktøjer

til at finde

ro og balance i mig selv

- og til at guide andre

til at gøre det samme.


Camilla Urlaub Jordal,

Politisk konsulent

Rådet for Socialt Udsatte
Studerende

-Nordisk Skovbadsguide uddannelsen

 HOLD NSGU2 


Uddannelsesforløbet var

utrolig godt planlagt

og undervisningen

velforberedt.

De 12 riter har jeg efterfølgende brugt

som min egen lille ‘businessplan’.

Stor cadeau til Thuri

- flere af hendes slags!


Susanne Thygesen Sletting,

yoga- og

meditationslærer

Studerende

- Nordisk Skovbadsguide uddannelsen


HVORFOR DU BLIVER SKOVBADSGUIDE 


Skovbad med fokus på krop, sind og mental sundhed. Fænomenologisk udendørs undervisning i rammen for Nordisk Skovbads guidning. Den videnskabelige dokumentation for stress reducerende effekterne af skovbadning.


Du lærer om landskaber, natur, planter og dyrenes særlige betydning for skovbadningen. Vi kan nemlig ikke blot bruge naturen, vi er nød til at være der på naturens præmisser og i en gensidig samhørighed for at det er en ægte naturforbindende og nærværende oplevelse.


På uddannelsen lærer du at tilrettelægge og guide et Nordisk Skovbad i varieret dansk natur.

Vær parat til at træde ind i en personligt givende uddannelse. 


Uddannelsen er for dig der ønsker redskaber til at hjælpe andre og dig selv til overskud, bedre humør, bedre søvn, mindre stress, og måske som Japanske studier viser måske enda reducere angst og depression.


Du er først og fremmest et menneske, og alle mennesker har rødder i naturen. Vi er en del af naturen og har glæde af både fysiske og mentalt at opholde os derude. Særligt markant er det at mærke hvordan ophold i naturen ændre vores måde at tænke på. Så blot som menneske får du opfyldt at finde en kilde til indre ro ved at tage uddannelsen.

Måske er du terapeut, stresscoach, psykoterapeut, psykologer, ergoterapeuter, pædagoger, turistguider, yogainstruktører, kunstner, naturvejleder, eller forælder, som ønsker at mestre guidningen af mennesker i alle aldre til glæde, ro, balance og nærvær med naturen.  Vi har alle brug for naturen, og uddannelsen kan du bruge forskelligt afhængigt af din baggrund.


Flere terapeuter, pædagoer, ledere, designere og privatpersoner har allerede uddannet sig og flere har fået uddannelsen betalt af deres arbejdsplads (Bla. Købehavns Kommune, Ringsted Kommune, Askov Fonden) eller som en del af deres udvikling som selvstændige erhvervsdrivende terapeuter. 


Vi giver dig redskaber og retning til at mestre guidning i sanselige beroligende oplevelser af naturen.


Skovbadet kan være en indledning til terapien fordi det løsner op og giver ro på kroppen, og åbner for adgangen til en dybere indsigt. Når vi slapper af i kroppen, og tankemylderet mindskes - så bliver der plads til kreativiteten.


Skovbadet er ikke kun for voksne. Børn er født skovbadende. Voksne skal bare lærer hvordan vi give plads til børnenes fordybelse. 


Vi underviser 2 hold om året.  Forår og efterår. Uddannelsen strækker sig over 5-7 måneder afhængigt af årstiden, hvor du fordyber dig i naturen.


Vi tilbyder et netværk af andre Nordiske Skovbadsguider, plus en forening for certificerede skovbadsguider og uddannelsen er den eneste af sin slags i Danmark. 


Alle moduler undervises i naturen og baseres på praksiserfaring, videnskabelige undersøgelser og videnskabelig teori, der dokumentere effekten af skovbadning. 


Du får indsigt i teorien bag Nordisk Skovbadning.  Du får tid til at fordybe dig i praksis og erfare hvordan skovbadet virker gennem din egen krop og din forbindelse til naturen - ved selv hele tiden at afprøve teorien i praksis.


Der udgives hvert år nye internationale videnskabelige artikler om effekten af skovbadning/Shinrin Yoku/ forestbathing. Naturens sundhedsfremmede effekter på stressparametre, på kortisolniveau, blodtryk, hjerterate og oplevet humør. Denne viden danner grundlaget for undervisningen. 


På uddannelsen følger du 12 NaturRiterTM udviklet af NaturRefugium, som sikre at du efter uddannelsen har et godt fundament at starte dine skovad på. Både hvis det er skovbad for dig selv og for andre. 


I udlandet er skovbadet på flere sundhedsreformer og bruges lige netop til stressreduktion. I Danmark kommer flere og flere med. Både private og virksomheder som bruger skvobadet både som teamevent men også til stressramte medarbejdere.


Medierne lytter og ser også med og udgiver jævnligt avisartikler og tv-rapportager om skovbadet.


Så hvis du vil være med på et af fremtidens største bevægelser for at skabe forandring for både menneskers velbefindende og genskabe vores forbindelse til den natur som vi alle skal passe så godt på. Så anbefaler vi du kommer med på et af de kommende hold.

MODUL INDHOLD

KAN DU MÆRKE NATUREN TRÆKKE I DIG? 
Her kan du se hvad hvert modul består af

Modul 1


2 dages modul

Skovbadets Essens og Etik


Modul 1 handler om Teorien bag Shinrin Yoku, strukturen af skovbadet, etikken og rammen som skovbadsguider skal følge. Her prøver man selv skovbadet og får en fænomenlogisk indsigt i skovbadets effekter. Her får du måske den første overnatning i naturen, i shelter eller i telt, biuark eller hængekøje og kommer helt tæt på naturens rytme. 

Modul 2


3 dages modul

Sansernes Vækkelse og Nervesystemets Balance


Dette modul handler om Biofilia hypotensen, jordforbindelse gennem specifikke øvelser, om sanserne og nervesystemet (det autonome nervesystem, det sympatiske og det parasympatiske nervesystem) og hvordan vi kan balancere stimuli af nervesystemet i naturen. Her kommer du igen ud og overnatter i naturen og vænner dig endnu mere til at synkronisere med lyset, lydene og temperaturen uden for. 

Modul 3


3 dages modul

Bevægelse ind i Naturens Rytmer og Balance


Her handler undervisningen om økologi, deep listening og balance. Du får en dybdegående undervisning

om landskabet og planter. Naturens balance erfares som blandt andre aktiviteter gennem undervisning i stenbalancering. Vi kommer ind på de biologiske aspekter i den økologiske balance og undersøger hvorfor høj biodiversitet er så vigtigt for en god effekt af skovbadet. Din krop falder naturligt ind i naturens rytme. 


Modul 4


4 dages modul

Stille ro, æstetik og Naturfilosofisk reflektion i fortidens fodspor


Disse undervisningsdage handler om at stå i sig selv med jordforbindlse, at bruge stemmen, at aflæse kroppen uden ord. Det er også på dette modul at du laver dit første design af egen rute. Vi går i dybden med skovebadet sitspot og kontemplation. Derefter skal vi to dage ind i naturfilosofiens reflektioner, hvor vi både filosofere og lever os ind i den historiske naturrelation og arbejder med naturæstetik og natursamarbejde.

Modul 5


3 dages modul

Bevægelse ud i landskabet og Skovbadsguidningen i praksis


Med de fire forrige moduler som et solidt fundament går dette modul ud på at træn alle elementerne i skovbadsguidningen intensivt . Alle får feedback og tid til derefter at justere og øve sig på at opnå guidens færdigheder.

Modul 6


1 dags modul

Etablering som guide. Skovbadsguide Certificering


Optil dette modul har du gennemført alle de foregående moduler. Du har sat dig ind i litteraturen, og øvet dig på at guide grupper og individuelle skovbad. Du har også gennemført 12 Naturriter som udleveres undervejs mellem modulerne. Så er du klar til at blive certificeret efter en dag med både den sidste teoretiske undervisning og din fremvisning af dine færdigheder som guide. Denne dag fejre vi hinanden og naturen som afslutningen på din naturforbindende rejse.


 DINE KOMPETENCER SOM SKOVBADSGUIDE


Uddannelsen gør dig istand til at invitere og guide deltagerer ud i naturen så de gennem krop, sanser og bevægelse i naturen komme i ro og fordybelse og oplever effekten af moder jords effekt på vores indre natur. 

 

Du får færdigheder i at tilrettelægge et Nordiske skovbadsforløb ud fra standarder baseret på internationale forskningsresultater om naturens sundhedsfremmende effekter, og du bliver fortrolig med de 3 æstetiske læresætninger og efterlever det etiske regelsæt for Nordisk Skovbadning.

 

Du kan videreformidle natursamhørighed, roskabende krops- og sanseoplevelser og en gensidig respekt for naturen. Som guide skaber du invitationer ind i naturens rytme i os og omkring os. 

 

Efter uddannelsen er du aldrig i tvivl om at du er en del af naturen. Og som et stort plus ved uddannelsen vil du for altid have redskaber med dig i livet til selv, i naturen, at klare udfordrende situationer.


Du bliver en del af sammenslutningen af Nordiske Skovbadsguider.

NÆSTE HOLD 


DATOER

EFTERÅR 2024


Modul 1: 24. - 27. Aug

Modul 2+3: 25. Sept - 28. sept

Modul 4: 23. - 26. Okt

Modul 5: 15. - 17. Nov

Certificering: 11. December

12 NaturRiterTM i dit eget naturområde
mellem modulernesvarende til ca 3t/uge


16 dages undervisning i Naturen på Sjælland.

Overnatning i naturen/på shelterplads er en del af uddannelsen. 

12 NaturRiterTM i dit eget naturområde

mellem modulerne
svarende til ca 3t/uge


33.000 DKK*


(ratebetaling på 4 x  8.875 DKK

eller 10 x 3.550 DKK)*


EARLY BIRD indil 1/6 29.000 DKK

*se mere om betaling osv. i boks

"det skal du vide" herunder.


 

SKRIV DIG OP TIL NYHEDSBREV

(du får et skovbad i øret som tak) Få besked så snart vi åbner nye hold.

Få små tekster til nærvær i naturen og besked om retreats, skovbad i øret, og meget mere.

HUSK at se i din spambox og godkend den første mail fra os. 


 *Det skal du vide: 


DU FÅR


 • 6 undervisningsmoduler af 1-4 dages varighed (16 dages undervisning)
 • Undervisning udendørs i naturskønne landskaber
 • 5-7 måneder med træning i at guide (i eget tempo og tid) afhængigt af årstiden
 • 2x2 timers skovbadning i gruppe mellem modulerne
 • Kompendium med teori og rammen for den afstressende skovbadsguidning.
 • Videnskabelig litteratur
 • 12 skovbadsriterTM særligt udviklet til skovbadsguidning af NaturRefugium.
 • Supervision. 2X 1 1/2 time online
 • Certificering
 • Ekspertrådgivning og coaching undervejs i pakning, og overnatning udendørs så du selv er godt forberedt når du skal arrangere ture hele året
 • Uddannelsen er adgangsgivende til medlemskab i Foreningen for Nordiske Skovbadsguider (www.fnsg.dk)
 • Max 15 deltagere pr hold (mulighed for at komme på ventelisten)
 • Mulighed for ratebetaling.
 • Du er sikret en plads når din første betaling er registreret.


Prisen inkludere et tilmeldings- og administrationsgebyr på 2.000. kr. Regn med udgifter til 2-3 bøger, alternativt kan flere af bøgeren lånes på biblioteket. Beregn ekstra til udstyr eller lån dig frem.

Ved ratebetaling tillægges 2500kr i administration.

Deltagelse er altid på eget ansvar.

Skulle du få brug for at afmelde skal det ske skriftligt til info@Naturrefugium.dk. Ved afmelding mere end 50 hverdage før start opkræves 50% af uddannelsesafgiften. Senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele kursusafgiften. Ved lovbestemte forsamlingsforbud udendørs udsættes uddannelsesopstart til en senere dato. Skulle du blive syg optil modulet vil du kunne tage orlov og få mulighed for at deltage på næste hold.

Ceritificering kræver 95% deltagelse i alle aktiviteter inklusiv overnatning. Når du er ceritificeret har du en licens til at udbyde Nordisk Skovbad (dog ikke undervisning i skovbadning med mindre du har en særlig aftale med os). Denne licens holdes aktiv ved hvert år at forny licensen baseret på fortsat ceritifcering. Dette kræver at man hvert år kan dokumenterer afholdelse af 6-8 skovbad for grupper og mindst 4 individuelle skovbad (dette forhold kan ændre sig på et senere tidspunkt).

OBS På hvert hold over 8 deltagere er der 1 ekstra plads til en der mangler finansiering men som kommer med mod fx andet bidrag i form af udførelse af aftalte arbejdsopgaver. Dette kræver en forudgående aftale.

 

 

FOKUS


Uddannelsen, øger din tilknytning til naturen. Du vil undervejs få glæde af naturens effekter på egen krop og psyke. Som certificeret ”Nordisk Skovbadsguide” forpligter du dig også til et personligt udviklingsforløb. Under hele forløbet vil du løbende få opgaver i naturen, og forventes at øve dig på din guidning.
UNDERVISNING OG OPTAGELSE


Undervisning foregår 95% af tiden i naturen. Du er selv en del af undervisningen, midt i naturen, hvor du på egen krop erfarer hvad det vil sige at skovbade, alt i mens du optager læring. Undervisningen har et højt kvalificeret og fagligt niveau med fokus på den enkelte deltagers kompetencer, indre natur, naturkendskab, potentiale, og evner.


Uddannelsen er baseret på det japanske Shinrin Yoku. Undervisningsmateriale er unikt med elementer fra ”Forest therapy”, økopsykologien, naturterapien (naturassisteret terapi), neurobiologi, økologi, plantekendskab, naturæstetik og naturfilosofi. Skovbadet kan have en naturbaseret terapeutisk effekt på dig som studerende, mens en skovbadsguide ikke er uddannet terapeut MEN GUIDE ved Skovbadsguide uddannelsen alene. Uddannelsens længde varierer afhængigt af årstiden, men har det samme indhold uanset og strækker sig over godt 5-7 måneder afhængigt af årstiden.


Efter indbetaling af uddannelsesgebyr er du optaget på uddannelsen. Der er begrænsede pladser og tilmeldingen sker efter først til mølle. Første del på uddannelsen er en minimum 2 timers skovbadning.  Vi anbefaler at du prøver et skovbad før du melder dig til uddannelsen og du er altid velkommen til at ringe til os på mobil 26180633 for at hører mere om uddannelsen. 

UNDERVISERER PÅ NORDISK SKOVBADSGUIDE UDDANNELSEN Thuri Kledal

Stifter og leder af Nordic Nature Academy Naturrefugium og udvikler af Nordisk Skovbad™.
Fokus på at være i naturen på lige fod med alle andre arter. Udvikler og arbejder med redskaber og tilstedeværelse i livet som fremmer regenerativ levevis, arbjedsmetoder.
Taking therapy outside hos Martin Jordan i England i 2016 og er uddannet og certificat i Ecopsychology og Advanced EcoTherapy fra USA i 2020 og 2023. Regenerativ Ledelse i 2023 fra Ledernes Kompetencecenter. Medudvikler af Naturterapeutiske forløb hos Trybe Ecotherapy i USA. Thuri har undervist i naturterapi i Danmark og Grønland. Hun har udviklet uddannelser i naturterapi, naturbaseret stresscoaching og skovbadsguidning. I dag er hun uddannelsesleder her hos Nordisk Natur Akademi Naturrefugium i Danmark som hun stiftede i 2018. Hun har samarbjedet med amerikanske naturterapeuter og udvilket forløb for Veteraner staten New York i USA og derefter siddet i deres Adivisory Board Trybe Ecotherapy. Forløbet for krigsveteraner som oplever 66% af deltagerne oplever forbedring af PTSD symptomer. Forløbet er bla beskrevet i SierraClub. Reg.Naturterapeut i 2017, Coach for ledere i 2015, Biolog fra Edinburgh Universitet og forsker og PhD i Sundhedsvidenskab fra Københavns Universitet i 2006. Thuri har vandret med mentor i skovbadsguidning i skove i Japan i 2015 og har siden udviklet det Nordiske Skovbad™ på basis af sin viden indenfor naturterapi, ecospycology, Shinrin Yoku og erfaring som BodyMovementterapeut.


Ann Berit Frostholm

Uddannet cand.techn.soc, i projektledelse og i "Natur, krop og psyke". Har indgående kendskab til Danmarks Natur og planteriget qua sine mange år som ansat i Danmarks Naturfredningsforening. Driver til daglig virksomheden Nature Works og arbejder med projekter i "Vild med Vilje".

Thomas Schroll

Vejleder i friluftsliv og skolelærer for unge med særlige behov. Thomas har balanceret sten i 10 år. Besøger strande med sten i alle tænkelige former, sonderer området og finder det rette sted til stenbalance. Samler sten, håndterer og undersøger dem, helt langsomt og sansende. Når min balancerende stenskulptur har fundet perfekt balance, afløses koncentrationen af en stor fysisk og mental lettelse, hvor jeg igen vil sanse naturen omkring mig med en skøn ro i krop og sjæl. Kendt fra DR, Go'Morgen Danmark, Lorry mm.

Mikkel Steenberg Vedel

Mikkel, Nordisk Skovbadsguide™,  & kultur-/filosofiformidler. Underviser her på denne uddannelse, samt på den Naturfilosofiske dannelsesrejse hos Nordisk Naturakademi Naturrefugium. Mikkel er filosofinørd og friluftslivsentusiast. Bogorm og bushcrafter. Kulturradikal klassicist og klimatosse. Mikkel er lidt af hvert, og brænder for at udforske kulturen om og i naturen og vice versa. Mikkel har studeret oldtidskundskab og filosofi på Syddansk Universitet i Odense.  Mikkel er freelancejournalist hos friluftsmagasinet.dk, hvor han i ny og næ skriver artikler omhandlende friluftslivsaktiviteter og –udstyr.
I foråret 2021 blev Mikkel Nordisk Skovbadsguide™ og har siden certificeret sig inden for Nature/Body/mind/community NBMC.  Mikkel kombinerer dette med praktisk filosofi. 

SKOVBADSNEWS


"Flere danskere jager stressen væk med japansk fænomen: »Det har en beroligende effekt på vores nervesystem« " Se vores skovbad i Berlingske Tidende (2023)


"Har du prøvet at skovbade? Og nej, det handler ikke om at tage en dukkert i en skovsø"

Artikel i Kristlig Dagblad (2023) 


"Japansk skovbadning er det nye mindfulness. Nu er dillen kommet til Danmark Skovbadning er sundt for sjæl og krop. Efter japansk forbillede kan du komme til nordisk skovbad i de danske bøgeskove. For naturen virker, viser forskning. Vi tog med."  Naturrefugiums Skovbad på forsiden af Politiken (2019)

Lyt til skovbad hos DR P1's podcast serie "Naturen Kalder" med skovbadende forfatterinde Dy Plambeck (lyt).


Skovbadet med naturterapeut Thuri Kledal som underviser på Skovbadsguideuddannelsen er med i sidste halvdel af Naturstyrelsens Naturkanon fra Suserup (lyt).


Flere tager på skovbad, som et enkelt digital detox, som en gentagende afstressende oplevelse og som en indledning til en terapisession. Både i Danmark, i norden og i resten af verden.


Derfor har jeg skabt uddannelsen til dig, der gerne vil guide skovbad til bedre fysisk og mental trivsel. Det er også til dig, der selv har lyst til at lære skovbadets dybde at kende.  
FAQ - SPØRGSMÅLHer er nogle af de mest almindelige spørgsmål til uddannelsen


DE PRAKTISKE OPLYSNINGE


Sted og Transport

Modulerne afholdes på Sjælland og nogen gange afholder vi også sessioner på Fyn (med mulighed for ændringer). Før uddannelses-start udsendes deltagerliste så det er muligt at arrangere samkørsel.

Overnatning 

Alle moduler foregår udendørs. Du sover i eget udstyr i shelters, eller i eget medbragt telt eller hængekøje.  Shelters vil oftest være booket dagen før så du har mulighed for at ankomme i god tid. Vi vejleder og guider dig i overnatning udendørs også om vinteren. Det er en stor betydningnsfuld oplevelse for studerende at mestre udendørs sovning. Det er med til at øge naturforbindelsen til sig selv og omgivelserne. Er det en særlig kold vinter afholder vi vintermodulerne med mulighed for indendørs overnatning eller som endags moduler så vidt muligt. 

”Hvor omfattende er modulerne?”

På det første modul hvor vi er afsted 1-5 dage i naturen, er der plads til også at være sig selv. 

Undervisningen starter mellem 9 og 10 og der er en god lang frokostpause. Vi slutter ved 17-tiden. Senere på aftenen er der stille aftennydning i 30 min når solen går ned. Alt i alt en god blanding af undervisning, ro og social og alene tid.


"Hvordan forbereder jeg mig til undervisning i naturen i mere end en dag - med alt det praktiske?”

Et stykke tid inden første modul får du en pakkeliste. Man behøver ikke det fancy grej. Måske låner du et telt her i starten. Det vigtigste er at du kan holde varmen og er tør nat og dag.

Hvis det regner, sidder vi i shelter eller under en tarp. Dog også ude, hvor vi finder ud af at det også er muligt at undervise og skovbade i regn. Et godt regnslag er værdifuldt.

Det er en god ide at være sammen om madlavningen så alle tager lidt med. Det plejer at virke godt.


”Litteratur?”

Vi anbefaler litteratur til dig. Både bøger og videnskabelig artikler på engelsk. Bøgerne skal læses, mens artiklerne er tænkt til de studerende som vil gå i dybden og på et videnskabeligt plan forklare effekter og test af skovbadning.


"Jeg er psykolog/terapeut, hvordan kan skovbadet supplere min terapi?

Når du inviterer dine klienter med ud i naturen er det af afgørende betydning at du er groundet. Grouning er en essentiel del af skovbadningen. Ved at guide klienten væk fra tankeprocesser over til at opfatte verden gennem kroppen og sanserne får klient en pause fra tankemylder og får adgang til indsigter og et metaperspektiv på egne udfordringer. Du vil I mange tilfælde opleve en åbning ind i problemstillnger og udfordringer, hvor alt står i et klarer lys og derved bliver nemmere at rumme og kigge på i terapien.

Så det kan varmt anbefales til dig der gerne vil inddrage naturen i din terapi.


"Hvor mange timer skal jeg sætte af om ugen"

For at blive certificeret skal du være i naturen  hver uge. De 12 riter er en del af dette. Som dokumentation skal du tage billeder, skrive en lille tekst, tegne en process, eller skrive et par noter om dine indsigter. Du skal regne med at bruge 3 timer om ugen på opgaverne. Den afleveres på mail eller dropbox. Opgaverne er designet så du kan bruge dem til din egen skovbadsguidning, når du er uddannet.


"Kan jeg deltage selvom jeg ikke har tænkt mig at guide bagefter?"

Du kan godt være med, og få en vigtig og vedblivende oplevelse selvom du ikke guider bagefter. En af de vigtigste grunde til jeg underivser i skovbadning er for at sprede viden om og erfaring med naturens helende effekter på os mennekser og samtidig at hele naturen. Så hvis det er det budskab du videre giver bagefter, så er du mere end velkommen. 


"Hvorfor skovbade når jeg selv kan gå ud i skoven?"

Der er stor forskel på vores måde at forholde os til naturen omkring os og den inden i os når vi går en tur som vi plejer i forhold til at skovbade.

Det kommer du til at erfare allerede efter din første skovbadning.


"Hvad er forskellen på mindfulness og skovbad?"

De er begge udsprunget af den budistiske tankegang. Der bruges nogen af de samme teknikker til åndedrættet og nærvær. MEN skovbadet er langt mere spontant og i flow med naturen som den er lige her og nu. Mens mindfulness følger en helt bestemt metode, så er det kun tiden og et oplæg til en rute der er struktureret på et skovbad. Derudover består  skovbadet af naturinvitationer, som guiden lader sig inspirere til i naturen.

G-EBQHDJFHW5