Regenerative teams og ledelse

Naturen som kreativt laboratorium
Fokus på ESG3


Regenerativ ledelse ESG3

NATURBASERET REGENERATIV LEDELSE


NatureBrainsTM

Optimal Employee Experiences og medarbejder trivsel står øverst på listen når du skal innovere, sikre godt samarbejde og vækste.

NatureBrainsTM styrker integriteten, stiller skarpt på værdier, prioriteringer og redskaber til restitution så du udfra de data vi kender arbejder i den mest optimale balance med ressourcer.

Både dine medarbejdere, organisationen og de ressourcer I anvender i produktion og virksomheden generelt kommer i fokus og I arbejder med jeres unikke og samtidige mest bæredygtige måde.

Som virksomhed anbefaler vi I vælger at leve op til FNs verden mål - Environmental Sustainability Goals (ESGs).

Naturrefugium hjælper jer til at fremme bæredygtig ledelse og særligt trivsel (ESG3) gennem naturbaserede metoder funderet i økopsykologi, indre og ydre natur og naturforbindelse. 


Sammen med Thuri Kledal tilrettelægger I jeres session(er) udfra videnskabelig dokumenteret effekter af naturen på menneskets fysiologiske funktioner og restitution. 

Naturligt Lederskab

Tag din næste strategi og ledelsesudviklingsdag ude i naturen. Her opstår nye og tit overraskende indsigter som giver din ledelse nye dimensioner. 

Kom som individuel leder, et team af ledere - eller som CXO i din egen virksomhed.

Innonatur

Natur-idé-laboratorium inviterer teamet til udvikling, strategi og teambuilding med naturen som ramme. Bruges som teamdag, til ledelse af forandringer og som driver for innovative processer.

Natur til Trivsel

Optimal Employee Experiences har fokus på balance til trivsel, restitution, og friske hjerner - de varer længere.

Naturen har en særlig restituerende og sundhedsfremmende effekt. Den faciliteres på workshop for medarbejdere. 

Referencer